> activiteiten

Activiteiten

Het Doopsgezind Kindersteunfonds ontving in 2018 21 aanvragen, waarvan verschillende voor meerdere kinderen uit één gezin. Grosso modo kunnen de toegekende uitkeringen als volgt gerubriceerd worden:

• Jongerenactiviteiten vanuit Doopsgezinde gemeenten of instellingen: 2x
• Medisch/sociale omstandigheden van kinderen/jongeren waarvan de ouders een band met een doopsgezinde gemeente hebben: 2x
• Studie van kinderen/jongeren uit doopsgezinde gezinnen of gezinnen met een band met een doopsgezinde gemeente hebben: 9x
• Medisch/sociale/educatieve projecten in het buitenland: 3x
• Bijzondere (reis-)kosten: 3x, waarvan eenmaal voor en kind van vluchtelingen.
Uit de uitkeringen blijkt, dat het bestuur van het Kindersteunfonds een ruime interpretatie hanteert van de doelstelling, die elders op deze website wordt vermeld.

In totaal kon in 2018 ruim 29.000 euro worden uitgekeerd. Inkomsten en uitgaven waren in balans; er resulteerde een positief saldo van 8.700 euro, dat aan het kapitaal is toegevoegd. In 2017 was sprake van een klein positief saldo van 123 Euro; in 2016 was er een negatief saldo van 7000 Euro.

  Meer informatie     ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl